Keila Swimclub palub tasuda õppemaksu iga jooksva kuu 10.kuupäevaks (st jaanuarikuu eest tuleb tasuda 10.jaanuariks) vastavalt Keila Swimclubi Juhatuse poolt kehtestatud summa ulatuses.

Vaatamata erinevatel põhjustel tundidest kõrvaljäämisel tuleb grupi nimekirjas püsimiseks tasuda igakuiselt 50% kehtestatud tasust. Kui on teada, et laps jääb õppetööst kõrvale tervislikel põhjustel või teistel olulistel põhjustel, palume sellest koheselt informeerida oma lapse treenerit. See võimaldab klubi Juhatusel lahendada sellised olukorrad sujuvalt.

Kui samast perest osaleb õppetööst kaks last, siis teise lapse õppemaks on -25%, kui kolm last, siis kolmanda lapse õppemaks on -33%, kui neli last, siis neljanda lapse õppemaks vastavalt -50%. See on perekonna otsustada, kuidas laste nn. järjekorda määrata.

ÕPPEMAKSU TASUMINE ÕPILASE HAIGESTUMISE KORRAL:

* Kui õpilane puudub haiguse tõttu kuni 2 nädalat, siis maksekohustus ei muutu.
* Kui õpilane osaleb treeningutel vähem kui 2 nädalat, tuleb maksta 50% kuumaksust.
* Kui õpilane puudub treeningutelt terve kuu, tuleb tasuda kohatasuna 50% kuutasust (treeningud toimuvad ka lapse puudumise ajal ning treeneri palk ja saaliüürid tuleb klubil tasuda).

Jaga seda lehte maailmaga: